Mind-Yoga

Behöver du verktyg för att finna en mer balanserad vardag med bättre sinnesnärvaro och mindre stress?

Mind-Yoga ger övningar till medveten närvaro i stunden och riktar uppmärksamhet mot dina specifika behov. Det kan tex handla om att hantera fysisk smärta, mentala blockeringar eller ett livspussel där det inte känns som man räcker till.

I Mind-Yoga använder vi andning och mindfulness som ledord tillsammans med lugna stärkande yogaövningar. Vi jobbar med att förankra vår närvaro i kroppen och låter oss komma i kontakt med och ta hand om de känslor som infinner sig.

Blir du nyfiken? Klicka på Mind-Yoga Privatsessioner