Personlig utveckling

Förändring är möjlig, i varje stund.

Känns det svårt kring ditt jobb? Har du problem med barn eller partner? Upplever du sorg? Eller önskar du ”bara” känna dig mindre stressad? Oavsett område finns det något vi kan göra- nu.

Inom mitt uppdrag vill jag skapa en plats för dig, där vi tillsammans utforskar dina tankar och känslor. Vi kartlägger dina beteendemönster och därefter jobbar vi mot att du ska få möjlighet att uppleva det viktigaste av allt, din medvetna närvaro i stunden bortom tankar som inte gynnar dig och därmed bortom obehag och stress. 

I alla mina uppdrag använder jag mig av KBT, inslag av schematerapi och en stor dos mindfulness.

Beroende på situation kommer jag ge förslag på upplägg. Vi stämmer av kontinuerligt vid varje session för att försäkra oss om att vi inte missar något som känns viktigt.